Πνευματικά δικαιώματα

Η KORADO, a.s. αποτελεί την κάτοχο και διαχειρίστρια του ιστότοπου www.korado.gr , με έδρα στη διεύθυνση Bří Hubálků 869, Česká Třebová, και είναι καταχωρισμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό δικαστήριο στο Hradec Králové, Τμήμα B, Αρχείο 1500, Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας: 25255843, ΑΦΜ: CZ25255843, η οποία, σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθ. 121/2000. Συλλ., Νόμος περί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιούται να ασκεί δικαιώματα ιδιοκτησίας στον ιστότοπο www.korado.gr (εφεξής καλούμενη η «Διαχειρίστρια»).

Κατά την είσοδο στον ιστότοπο www.korado.gr, καθώς και κατά τη χρήση του, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης του ιστότοπου που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Η Διαχειρίστρια είναι η ιδιοκτήτρια των πνευματικών δικαιωμάτων όλου του περιεχομένου που συμπεριλαμβάνει στον ιστότοπο www.korado.gr, συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, της σχεδίασης του ιστότοπου, των τεχνικών σχεδίων, των γραφικών και όλων των εικόνων που περιέχονται στον εν λόγω ιστότοπο, καθώς και της επιλογής και της οργάνωσης των αρχείων που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η διανομή ή η τροποποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου ή η παραχώρηση πρόσβασης στο εν λόγω περιεχόμενο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για εμπορική χρήση χωρίς τη συγκατάθεση της Διαχειρίστριας.

Κατά την είσοδο στον ιστότοπο www.korado.gr, καθώς και κατά τη χρήση του, ο χρήστης δεν πρέπει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • να βλάπτει άλλα πρόσωπα, και ιδιαίτερα ανηλίκους, ή να προσβάλλει τα δικαιώματα προσωπικότητάς τους,
  • να παραβιάζει οποιαδήποτε θεμελιώδη αρχή με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου,
  • να παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας,
  • να διαβιβάζει δεδομένα που περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους ή άλλα προγράμματα που μπορούν να επιφέρουν αλλοίωση στα δεδομένα,
  • να μεταφέρει, να αποθηκεύει ή να υποβάλλει περιεχόμενο ή υπερσυνδέσμους, τα δικαιώματα των οποίων δεν κατέχει, ιδιαίτερα όπου τέτοιου είδους περιεχόμενο ή σύνδεσμοι αθετούν την υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας ή αντίκεινται στη νομοθεσία.

Η Διαχειρίστρια διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αρνηθεί στον χρήστη την παραχώρηση πρόσβασης στον ιστότοπο www.korado.gr, ιδιαίτερα εάν ο χρήστης αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που παρατίθενται ανωτέρω.

Η δημοσίευση τυχόν δεδομένων ή πληροφοριών στον ιστότοπο www.korado.gr, με την εξαίρεση του παρόντος εγγράφου, δεν αποτελεί προσφορά για τη σύναψη σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης, εκτός και αν δηλώνεται ρητά με άλλον τρόπο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Όλες οι πληροφορίες και τα πραγματικά στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.korado.gr είναι εντελώς ενδεικτικά και αναφέρονται χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ενημερωμένα, ακριβή, αληθή ή πλήρη. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται η Διαχειρίστρια υπεύθυνη για τυχόν ζημιά ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο www.korado.gr.

 

Νέο
Νέο!

Ρίξτε μια ματιά στο νέο μας θερμαντικό σώμα RADIK V-POWER κατάλληλο για αντλίες θερμότητας RADIK V-POWER

Με ενδιαφέρει
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουγίες κοινωνικών δικτύων και να αναλύουμε την κίνηση. Επίσης μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά την χρήση της ιστοσελίδας μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστές και αναλυτές. Μπορεί να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέγουν για εσάς καθώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΑ