Ποιότητα και πιστοποίηση για προϊόντα μάρκας KORADO

Θερμαντικά Σώματα

Η φίρμα KORADO αποτελεί εγγύηση υψηλής ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας, εξαιρετικής απόδοσης και ανταγωνιστικών τιμών. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε μία πλήρη θερμαντική λύση, έχοντας παραδοσιακά βάση σε μια ευρεία γκάμα από χαλύβδινα θερμαντικα σώματα πάνελ, πετσετοκρεμάστρες KORALUX, διακοσμητικά σώματα KORATHERM και θερμοπομπούς KORADO. Πρόσφατα, έχουμε εισάγει μια νέα γραμμή προϊόντων, μία πλήρη γκάμα τοπικών μονάδων εξαερισμού και ανάκτησης θερμότητας, η οποία έχει επεκτείνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας μας. Χρησιμοποιούμε τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στον κλάδο σε όλα τα εργοστάσια μας κάτι που επιβεβαίωνεται από την απόκτηση πιστοποίησης ISO 9001:2015, η οποία αναγνωρίζει την συμμόρφωση όλων των διεργασιών παραγωγής που ακολουθούμε, σε αυτην την απαιτητική νόρμα.

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων KORADO επιπλέον αποδεικνύεται από την απόκτηση του σήματος ποιότητας RAL για την γερμανική αγορά. Σήματα ποιότητας και για άλλες σημαντικές αγορές όπως το GOST για την Ρωσία, την Ουκρανία και την είναι επίσης διαθέσιμα. Αυτά τα σήματα ποιότητας δηλώνουν ότι ακολουθούνται οι υψηλές απαιτήσεις τους, όσον αφορά την ποιότητα των υλικών κατασκευής, τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τον έλεγχο όλων των θερμαντικών μας σωμάτων.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 παράλληλα με τα εθνικά πιστοποιητικά ποιότητας εγγυάται τον υψηλότερο βαθμό ποιότητας τόσο των προΙόντων όσο και όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας KORADO στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά.

Η εταιρεία KORADO, α.σ. διαθέτει τη νέα πιστοποίηση ISO 14001:2015, αποδεικνύοντας ότι πληροί τα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Έλαβε αυτή την πιστοποίηση μετά από μια δύσκολη διαδικασία που περιελάμβανε την αναθεώρηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών και διαδικασιών της.

 

 

Πιστοποιητικά υγιεινής

Τα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα πάνελ της έκδοσης HYGIENE, π.χ τα μοντέλα RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK, RADIK HYGIENE and RADIK HYGIENE VK έχουν ελεγθεί σε σε πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα εργαστήρια και έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό υγεινής (RADIK HYGIENE - HYGIENE VK, RADIK CLEAN - CLEAN VK) για χρήση σε μονάδες υγείας και άλλες εγκαταστάσεις, με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας. Έχουμε επίσης αποκτήσει πιστοποιητικά υγιεινής από το ιατρικό πανεπιστήμιο του Gdańsk, της Πολωνίας (Τμήμα Επιστημών Υγείας) για τα σώματα τύπου πάνελ RADIK, τις πετσετοκρεμάστρες KORALUX και τα διακοσμητικά σώματα KORATHERM.

 

Δήλωση Απόδοσης και σήμανση CE για τα θερμαντικά σώματα

Έχουμε εκδόσει την Δήλωση Απόδοσης για τα θερμαντικά σώματα RADIK, KORALUX, KORATHERM και για μια πλήρη γκάμα θερμοπομπών KORADO η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό No. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Δήλωση Απόδοσης αντικαθιστά την δήλωση Συμμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ο κανονισμός 89/106/EHS του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει ακυρωθεί). Η Δήλωση Απόδοσης περιλαμβάνει μετακύ άλλων την χαρακτηριστική απόδοση και την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος. Με την σήμανση CE στα προϊόντα και τα τεχνικά φυλλάδια, ο παραγωγός δηλώνει ότι φέρει πλήρη ευθύνη για την σθμμόρφωση του συγκεκριμένου προϊόντος με την απόδοση που αναφέρεται στην Δήλωση Απόδοσης.

 

Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από το Strojírenský zkušební ústav s.p. (Ινστιτούτο Ελέγχου Μηχανημάτων), κοινοποιημένος οργανισμος, 1015 Brno, Czech Republic.

Δήλωση Απόδοσης (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 01-2018

 

Αρχείο Δήλωση

Απόδοσης (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 04-2016
Δήλωση Απόδοσης (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 01-2015
Δήλωση Απόδοσης (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 12-2014
Δήλωση Απόδοσης (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 01-2013
Δήλωση Απόδοσης (Convectors) 13-2014

 

Θερμικές αποδόσεις

 

Η μέτρηση των θερμαντικών αποδόσεων όλως των θερμαντικών σωμάτων KORADO πραγματοποιείτε σε διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 442.

Περίοδος Εγγύησης

RADIK, KORALUX, KORATHERM
Παρέχουμε την ακόλουθη περίοδο εγγύησης για διαρροή και δηλωμένες θερμικές αποδόσεις και τεχνικες παραμέτρους των θερμαντικών σωμάτων μας που έχουν τοποθετηθεί σε συστήματα ζεστού νερού:

 

10 ετής εγγύηση για τα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα πάνελ RADIK

10 έτη από την ημερομηνία πώλησης (ισχύει για θερμαντικά σώματα που παραδόθηκαν μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2007)

 

10 ετής εγγύηση για τους θερμοπομπούς KORADO

10 έτη από την ημερομηνία πώλησης για διαρροή του εναλλάκτη θερμότητας, 2 έτη γενική εγγύηση για όλο το προϊόν

 

5 ετής εγγύηση για τις πετσετοκρεμάστρες KORALUX, και τα διακοσμητικά θερμαντικά σώματα KORATHERM

5 έτη από την ημερομηνία αγοράς

 

2 ετής εγγύηση για τις ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες KORALUX – E και τα διακοσμητικά θερμαντικά σώματα KORATHERM - E

2 έτη από την ημερομηνία πώλησης

 

Ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παραμορφώσεις και ζημιές που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά, την διαχείριση ή την αποθήκευση. Η εγγύηση δεν ισχύει σε μηχανικές και άλλες βλάβες που προκλήθηκαν από ανειδίκευτους ή μη επαγγελματίες εγκαταστάτες ή για ζημιές που προκλήθηκαν από λάθος ηλεκτρολογικη ή υδραυλική εγκατάσταση. Οι λεπτομερείς συνθήκες λειτουργίας και εγγύησης, συμπεριλαβανόμενης και της διαδικασίας καταγγελίας, αναφέρονται στους Όρους Πωλήσεων και Διανομής της εταιρείας KORADO, a.s.

Η εταιρεία KORADO, a.s., διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση.

Νέο
Νέο!

Ρίξτε μια ματιά στο νέο μας θερμαντικό σώμα RADIK V-POWER κατάλληλο για αντλίες θερμότητας RADIK V-POWER

Με ενδιαφέρει
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουγίες κοινωνικών δικτύων και να αναλύουμε την κίνηση. Επίσης μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά την χρήση της ιστοσελίδας μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστές και αναλυτές. Μπορεί να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέγουν για εσάς καθώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΑ