Πολιτική cookies

Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω cookies

1. Υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του εν λόγω ιστότοπου, η υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, KORADO, a.s., Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας: 25255843, ΑΦΜ: CZ25255843, με έδρα στη διεύθυνση Česká Třebová, Bří Hubálků 869, περιφέρεια Ústí nad Orlicí, ταχυδρομικός κώδικας 56002, και καταχωρισμένη στο δημόσιο μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό δικαστήριο στο Hradec Králové, Τμήμα B, Αρχείο 1500, χρησιμοποιεί cookies και δεδομένα συστήματος στον παρόντα ιστότοπο για τους εξής σκοπούς:

 • τη μέτρηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο και τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα και τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο,
 • τη δημιουργία λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ, καθώς και
 • τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του ιστότοπου.

2. Η συλλογή cookies για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να θεωρηθεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία αυτή είναι δυνατή στηριζόμενη σε νομικούς λόγους – τη συγκατάθεση του χρήστη, σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(a) του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής καλούμενος ο «Κανονισμός»). Οι διατάξεις της ανωτέρω πρότασης δεν ισχύουν για τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου (ούτω καλούμενα τεχνικά cookies). Η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων δικαιούται να επεξεργάζεται τα εν λόγω cookies, ακόμη και χωρίς να έχει λάβει τη συγκατάθεση του επισκέπτη του ιστότοπου.

3. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση λειτουργίας που δεν επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων για τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο. Η εν λόγω λειτουργία μπορεί να οριστεί είτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης είτε μέσω των σχετικών ρυθμίσεων συγκατάθεσης για τα cookies. Λάβετε υπόψη ότι παρατίθεται κατωτέρω στο παρόν έγγραφο ο σχετικός σύνδεσμος για τις ρυθμίσεις των cookies. Εξαίρεση από το ανωτέρω αποτελούν τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου, χωρίς τα οποία δεν θα ήταν εφικτή η εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου. Τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου θα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίζουν τη λειτουργία του ιστότοπου.

4. Τα cookies, τα οποία συλλέγονται για τους σκοπούς της μέτρησης της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο και της δημιουργίας στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και τη συμπεριφορά του επισκέπτη στον ιστότοπο, αξιολογούνται ως σύνολο και, ως εκ τούτου, σε ανώνυμη μορφή, μην επιτρέποντας την αναγνώριση του ατόμου.

5. Τα cookies αποθηκεύονται για τη χρονική περίοδο που υποδεικνύεται κατωτέρω για τα επιμέρους είδη των cookies τα οποία παρατίθενται στο σημείο 9 παρακάτω.

6. Τα cookies που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους ακόλουθους λοιπούς εκτελούντες την επεξεργασία:

  • Ο πάροχος της υπηρεσίας Google Adwords, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της Google Inc., με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ
  • Ο πάροχος της υπηρεσίας Google Analytics, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της Google Inc., με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ
  • Η διαχειρίστρια των υπηρεσιών Sklik είναι η Seznam.cz, a.s., Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας: 26168685, ΑΦΜ: CZ26168685, με έδρα στη διεύθυνση Radlická 3294/10, Πράγα 5, ταχυδρομικός κώδικας 150 00,
  • Ο διαχειριστής της υπηρεσίας Doubleclick, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της Google Inc., με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ

7. Τα cookies υποβάλλονται σε επεξεργασία εν συνεχεία από τους εκτελούντες την επεξεργασία. Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

8. Λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, διατηρείτε το δικαίωμα να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

 • να ζητήσετε πληροφορίες από την Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων για το ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται,
 • να ζητήσετε πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα από την Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθούν, να διορθωθούν ή να περιοριστεί η επεξεργασία τους,
 • να ζητήσετε από την Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων να διαγράψει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Η Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων θα προχωρήσει στη διαγραφή, εκτός εάν η σχετική διαγραφή αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και στα έννομα συμφέροντα της Υπεύθυνης επεξεργασίας δεδομένων,
 • να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων (www.uoou.cz), καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, σε περίπτωση που ένας επισκέπτης του ιστότοπου πιστεύει ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό έχει υποστεί προσβολή στα δικαιώματά του ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αντίκειται στον Κανονισμό.    

9. Η Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα ακόλουθα cookies:

Είδος

Όνομα

Σκοπός

1) Απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου

-

Λειτουργία προσωπικών ιστοσελίδων και συμβάντων:
- Διαχειριστής για τις εξωτερικές δέσμες ενεργειών του Google Tag Manager (Διαχειριστή ετικετών)
διάρκεια ισχύος: περίοδος λειτουργίας

2) Αναλυτικά στοιχεία

_ga


Αποστολή δεδομένων στο Google Analytics
διάρκεια ισχύος: 2 έτη

2) Αναλυτικά στοιχεία

_gat

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον περιορισμό αιτήσεων από χρήστες του ιστότοπου

 

2) Αναλυτικά στοιχεία

 

_gid

διάρκεια ισχύος: 2 έτη

μοναδικό αναγνωριστικό επισκέπτη για τους σκοπούς του Google Analytics

2) Αναλυτικά στοιχεία

_gat_UA_15847949-1Αποστολή δεδομένων στο Google Analytics
διάρκεια ισχύος: 2 έτη

3) Διαφήμιση  

 _gcl_au   

Λειτουργία σύνδεσης μετατροπών GTM

διάρκεια ισχύος: μη διαθέσιμη

                                                                                                                         

Νέο
Νέο!

Ρίξτε μια ματιά στο νέο μας θερμαντικό σώμα RADIK V-POWER κατάλληλο για αντλίες θερμότητας RADIK V-POWER

Με ενδιαφέρει
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουγίες κοινωνικών δικτύων και να αναλύουμε την κίνηση. Επίσης μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά την χρήση της ιστοσελίδας μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστές και αναλυτές. Μπορεί να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέγουν για εσάς καθώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΑ